The Truffle

The Truffle 2016. je najobuhvatniji restoranski vodič dosad objavljen u Hrvatskoj. Naši recenzenti ocijenili su 224 restorana prema kriterijima kvalitete hrane, funkcionalnosti, ambijenta te efikasnosti i ljubaznosti osoblja. The Truffle je prvi višejezični hrvatski restoranski vodič u kojemu su restorani ocijenjeni u skladu sa standardima vodećih svjetskih vodiča. The Truffle 2016. osim restorana predstavlja i 70-tak najvažnijih hrvatskih vinarija. Idućeg ljeta izlazi The Truffle 2017.

Naši recenzenti

The Truffle 2016. je pripremila grupa renomiranih hrvatskih restoranskih kritičara. Svaki od naših autora ima prosječno petnaestogodišnje iskustvo u ocjenjivanju restorana u Hrvatskoj i inozemstvu i svaki je autor najmanje pet knjiga o hrani.

Ocjene

The Truffle 2016. ocjenjuje isključivo restorane koji kvalitetom ili atraktivnošću spadaju u relevantnu gastronomsku ponudu Hrvatske. Svi restorani ocijenjeni su u kontekstu svoga žanra, ocjenama od 1 do 5.

U kategorijama hrane, ambijenta i posluge ocjena 1 označava nisku kvalitetu a ocjena 5 vrhunsku i međunarodno kompetentnu razinu restorana.

Cijene

Kategorija cijena ocijenjena je od 5 prema 1, pri čemu brojka 1 označava najniže cijene, restorane u kojima se može jesti za manje od 50 kuna po osobi. Brojka 5 označava najviše restoranske cijene, koje se kreću od 750 kuna po osobi naviše.